A- B- C- Ç- D- E- Ə- F- G- Ğ- H- X- I- İ- J- K- Q- L- M- N- O- Ö- P- R- S- Ş- T- U- Ü- V- Y- Z5

Nasir Ətapur

Şüştər təsnifi

  7:63
  8
   
6

Nasir Ətapur

Pərişan halın oldum

  6:07
  2
   
7

Nasir Ətapur

Eql yar olsaydı

  6:06
  1
   
8

Nasir Ətapur

Seygah təsnifləri

  12:87
  4
   
9

Nasir Ətapur

Samavarın xəkəsi

  6:24
  2
   
11

Nasir Ətapur

Nazlana-nazlana

  5:08
  1
   
12

Nasir Ətapur

Musiqi xəzinəsi

  10:88
  2
   
13

Nasir Ətapur

Qatar təsnifi

  5:56
  2
   
15

Nasir Ətapur

Dilkeş təsnifi

  5:26
  2
   
16

Nasir Ətapur

Deyin hardadır

  7:52
  1
   
17

Nasir Ətapur

Ay Pəri qurbanın olum

  5:90
  2
   
18

Nasir Ətapur

Aldandın şöhrətə

  12:85
  1
   
19

Nasir Ətapur

Ağrıma ürəyim

  8:63
  1
   
20

Nasir Ətapur

Güllü qafiyə

  4:06
  4