Nasir Ətapur

2

Nasir Ətapur

Şüştər təsnifi

  7:63
  8
   
3

Nasir Ətapur

Pərişan halın oldum

  6:07
  2
   
4

Nasir Ətapur

Eql yar olsaydı

  6:06
  1
   
5

Nasir Ətapur

Seygah təsnifləri

  12:87
  4
   
6

Nasir Ətapur

Samavarın xəkəsi

  6:24
  2
   
8

Nasir Ətapur

Nazlana-nazlana

  5:08
  1
   
9

Nasir Ətapur

Musiqi xəzinəsi

  10:88
  2
   
10

Nasir Ətapur

Qatar təsnifi

  5:56
  2
   
12

Nasir Ətapur

Dilkeş təsnifi

  5:26
  2
   
13

Nasir Ətapur

Deyin hardadır

  7:52
  1
   
14

Nasir Ətapur

Ay Pəri qurbanın olum

  5:90
  2
   
15

Nasir Ətapur

Aldandın şöhrətə

  12:85
  1
   
16

Nasir Ətapur

Ağrıma ürəyim

  8:63
  1
   
17

Nasir Ətapur

Güllü qafiyə

  4:06
  4
   
18

Nasir Ətapur

Kor ərəb mahnısı

  4:54
  1
   
19

Nasir Ətapur

İlk eşqimin növrağına

  4:10
  2
   
22

Nasir Ətapur

Tehran (Cahargah)

  16:56
  1
   
24

Nasir Ətapur

Sülh Mahnısı

  9:38
  2
   

Videolar